Myhregaarden Hotel

Smart, urbant og kontinentalt hotell i Stavanger

Bestill Room
Lukk vindu
Oppleve stavanger

Oppleve / Bildegalleri

Oppleve

Unike opplevelser i Stavanger

Frister det med de helt unike opplevelsene?

De du bare kan få ett sted, nemlig i Stavanger.


Som gjest ved Myhregaarden Hotel gis du muligheten til å oppleve naturen og deg selv på en unik måte. Vi ønsker å tilby deg opplevelser som spenner fra heftige turer i åpne båter på havet, eller inn i en av de fantastiske fjordene våre. Regionen har også flust av kulinariske opplevelser, da Rogaland er kjent for både gode kokker og fristende råvarer.

Uavhengig om du ønsker byferie eller naturopplevelser så har Stavanger noe å tilby deg. Fra Myhregaarden Hotel er det kort vei til de aller fleste attraksjoner. For eksempel ligger til sightseeing i Lysefjorden, Norsk Oljemuseum, Gamle Stavanger og transport til Prekestolen i umiddelbar nærhet til hotellet da vi er plassert midt i sentrum av Stavanger.

Vi har mange opplevelser på lager!
 

Preikestolen Stavanger Norway

Preikestolen er en av Norges best besøkte attraksjoner og et av landets mest spektakulære fotomotiver. I 2011 ble Preikestolen kåret til et av verdens mest spektakulære utsiktspunkter av både CNN Go og Lonely Planet. Myhregaarden Hotel ligger bare 200 meter fra hvor du tar båten til Preikestolen fra Stavanger sentrum. Vi har 53 hotellrom og tilbyr i tillegg 40 leiligheter i Stavanger sentrum. Å gå til denne fantastiske fjellformasjonen som rager 604 meter over fjorden er en fantastisk naturopplevelse, og et høydepunkt ved et besøk til Stavangerregionen. Platået er omtrent 25 x 25 meter, flatt, og herfra har du en storslått utsikt over Lysefjorden og omliggende fjell.

Hvordan oppstod Preikestolen?
Preikestolen er 604 meter høy og ligger som en preikestol over Lysefjorden. Den ble trolig dannet ved frostsprenging i den tid da isbreen lå ved og like over selve stolen, rundt 10 000 år siden. Vann som frøs i fjellsprekkene, sprengte løs store kantete blokker som breen fraktet med seg. Preikestolen som turistmål ble oppdaget rundt 1900.  

Preikestolen som turistmål
Turneren Tomas Randulf var på reise innover Lysefjorden med dampskipet Oscar ll. Da pekte kapteinen på båten mot den spesielle fjellformasjonen høgt over fjorden og sa: Dette ligner en preikestol! For turneren og sportsmannen Randulf var målet klart. Han ville opp på fjelltoppen. Det var starten på turisttrafikken til Preikestolen. I 1949 bygde Stavanger turistforening Preikestolhytta for at turistene lettere skulle skulle få tilgang til området. I 1961 kom det bilvei frem til hytten.

Hvordan komme til Preikestolen?
Fra mai til midten av september samt helger i april og slutten av september er det god bussforbindelse fra Tau til Preikestolen. Bussen korresponderer med ferjeavganger fra Fiskepirterminalen i Stavanger. Myhregaarden Hotell ligger midt i Stavanger sentrum og bare et steinkast fra båtterminalen.

Dette er Lysefjorden
En av de mest kjente fjordene i Stavangerregionen er Lysefjorden. Den er 42 km lang med opp til 1000 meter høye fjellsider som stuper loddrett ned i fjorden. Dette er uten tvil et av høydepunktene i norsk natur. Du kan utforske fjorden enten til vanns eller til lands, eller begge deler. Det er merket turløype på begge sider av fjorden. Preikestolen ligger i Lysefjorden.

Hotell til Preikestolen
De fleste turister som besøker Preikestolen velger å ha sin base i Stavanger sentrum. Fra Myhregaarden Hotel er det kort vei til fergen som du må ta for å nå Preikestolen. Resepsjonen på hotellet hjelper deg med å planlegge turen og finne båt og buss som passer best inn. Myhregaarden Hotell har egne weekendpakker for turister som ønsker å besøke Preikestolen. Husk varme klær, godt fottøy (fjellsko) og niste. God fornøyelse og nyt opplevelsen.

 

Gamle Stavanger

Gamle Stavanger, eller Straen som området også kalles, er Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. Det er den eldre bebyggelsen i skråningen vest av Vågen i Stavanger, som i dag omfattes av begrepet. I tall utgjør dette 173 vernede og restaurerte trehus som ble oppført på slutten av 1700- og i løpet av 1800-tallet. De fleste husene er hvitmalte, men byr på variasjon i størrelse, stil og utforming. Husene er plassert på tomtene slik husbyggerne og eierne syntes det passet best. Myhregaarden Hotell (www.mgh.no)ligger bare ca fem minutters gåtur fra Gamle Stavanger.

Historie
Det har tidligere vært delte meninger rundt alderen på bebyggelsen. Undersøkelser viser at det på tomtene hvor det i dag finnes hus, skjedde byggingen i perioden 1820-1840. I den sørlige delen av Øvre Strandgate, i Bergsmauet og videre langs Vågen ut mot Blidensolstredet er imidlertid husene betraktelig eldre. Villa Blidensol i Øvre Strandgate 112 blir også ofte trukket fram som det som trolig er Stavangers eldste hus, etter Domkirken og Bispekapellet. Det antas å være bygget tidlig på 1700-tallet, men kan også være bygget allerede på slutten av 1600-tallet. Som følge av det rike sildefisket og siden skipsfart og skipsbygging gjennomgikk Stavanger by en eksplosjonsartet befolkningsvekst i perioden 1815-1880. Innbyggertallet ble i perioden nesten tidoblet, fra 2500 til 20 000. Området på Straen ble byens første boligutbyggingsfelt, nødvendig for den raskt økende befolkningen. Fram til ca. 1820 var det for det meste kun én rekke av sjøhus og småhus vest av Vågen. Skråningene ovenfor var beitemark og åpne områder, og tilhørte familien Smiths gård Blidensol, i tillegg til to-tre andre gårder. Straen helt innerst mot Vågen var bebygget på 1600-tallet. Av tomtene på Straen var omtrent 25 % bebygget før mesteparten ble ødelagt i brann i 1766 og 1768. De husene som eksisterer i dag er i de fleste tilfeller helt eller delvis yngre enn de som opprinnelig ble oppført, og brannene har gjort at det er få hus som kan dateres lenger tilbake enn 1768. Bygningsmiljøet som i dag preger Gamle Stavanger dateres i de fleste tilfeller tilbake til perioden 1840-1880. Økonomiske oppgangstider på 1860- og 70-tallet gjorde at mindre hus, bygget femti år tidligere, ble revet for å gjøre plass for større bygninger. Behov for større reparasjoner og påbygg er en annen årsak til at de opprinnelige husene kun eksisterer som deler av reisverk, felter med bordkledning eller andre mindre detaljer. Sammenhengende eldre bygningsmiljøer med bolighus som dette finnes det i dag få av. Av bevarte eldre trehus fra 1600- og 1700-tallet finnes det absolutt flere, men disse er som regel knyttet til embetsmenn og rike kjøpmenn og er ofte byhus eller lystgårder. Slike bygninger er bygget i materialer av høyere kvalitet og har vært bedre vedlikeholdt sammenlignet med lavere sosiale lags enklere og billigere trehus.

Hvem bodde i Gamle Stavanger?
Kjøpmenn og redere holdt hus i Nedre og Øvre Strandgate i området nærmest Vågen og Torget. Utover mot 1840-årene ble tidligere jorder og åpne områder bebygget. Låver ble revet og erstattet av bolighus. På kort tid ble området utover i Øvre og Nedre Strandgate, Sømmegaten, Klausegaten og de andre gatene på Straen befolket av sjøfolk, håndverkere og arbeidere. En deling i samfunnslag viste seg også i utbyggingen av husmassen i Gamle Stavanger: Nærmest de rike kjøpmenn- og rederfamiliene innerst i Vågen bygget de mest velstående skippere, styrmenn og håndverkere. Deres hus var litt større enn matrosenes og håndverkernes, som bygget og bodde i mindre stuer lenger utover i gatene på Straen. Å si at de rikeste bodde innerst i vågen, og at dette i hovedsak var redere og kjøpmenn, og at rikdom og sosial status minket jo lenger vekk fra Vågen man beveget seg, er likevel en kraftig forenkling av bildet. Beboerne fordelte seg på et vell av yrker, det bodde velhavende skippere og styrmenn også langt utover på Straen. Strøket var også preget av småhandlere som brukte kjelleretasjen i huset som utsalgssted for varene sine. På begynnelsen av 1800-tallet var det stort sett en familie per bolig i dette strøket. Etterhvert som større hus erstattet de eldre og mindre boligene, ble det vanligere at flere husholdninger bodde i samme hus. Utover fra 1840-årene ble etterspørselen etter husvære enorm. Det resulterte i at all mulig plass måtte nyttegjøres på en måte som ga flest mulig tak over hodet. I et enkelt hus kunne det bo opp mot 25 mennesker. I et hus på mellom 40 og 70 m² kunne det bo 4-5 familier. Da delte gjerne familiene på viktige fasiliteter som kjøkken. Gamle Stavanger preges ikke av en bestemt stilretning eller uttrykk. Et trekk som likevel peker seg ut, er stavangerarken. I perioden fra 1840 og flere tiår framover hvor befolkningsøkningen var av eksplosiv art og behovet for boliger skrikende, ble det bygget mange arker på husene. Dette var et ledd i å imøtekomme boligbehovet. Med arkene kunne kapasiteten i hvert hus økes noe.
 
Arkitekturvern
Gamle Stavanger ble i arkitekturvernåret 1975 utpekt av UNESCO som en av de bevaringsverdige byene i Norge sammen med blant annet Røros. Stavanger Kommune har mottatt flere priser for bevaringen av Gamle Stavanger. Husene er delvis i privat og delvis i kommunal eie.
 
Reddet av arkitekten
I 1951 tok Einar Hedén initiativet til bevaringen av det da forslummede og forfalne boligområdet på Straen. På den tid var planen å total sanere området, i tråd med reguleringsplanen som hadde blitt vedtatt i 1946. I tråd med etterkrigstidens ønske om å se framover, skulle den gamle bebyggelsen vike plass for en moderne by, med nye bygninger. Stavanger skulle utvikles og fjerne sitt inntrykk av å være småby. Idealet var et funksjonalistisk uttrykk som hentet inspirasjon internasjonalt. Hedéns forslag og ønske om å ivareta de gamle husene var i så måte kontroversielt. Kampen for bevaring varte en årrekke. 13.mai 1953 gikk Stavanger bystyre, med fire stemmers overvekt, med på å gi Hedén ett år på å dokumentere hvorvidt det var mulig og realistisk å rehabilitere og ivareta et mindre område bestående av 35 hus- 33 trehus, 2 murhus. Tre år senere, i 1956, vedtok bystyret en plan som tok sikte på å regulere de 35 husene til «åpen plass» – ettersom en hjemmel som regulerte bevaring av bebyggelse manglet. Einar Hedéns meningsfeller og beboerne i området ble invitert til å danne en forening med det mål å bevare det gamle bymiljøet på Straen. 11.november 1957 ble stiftelsen Foreningen Gamle Stavanger stiftet. Hedén ble foreningens første formann. Foreningen ble startskuddet for et systematisk arbeid for å bevare området og husene. I løpet av de neste årene endret hodningen seg til Gamle Stavanger. I 1965 ble en ny reguleringsplan vedtatt av bystyret. Denne gangen enstemming og i favør av bevaring av Gamle Stavanger: Området som skulle bevares favnet nå om 79 bygninger. 10 år senere, i Arkitekturvernåret 1975, ble området ytterligere utvidet til dagens regulering: 154 hus.
 
Turistattraksjon Gamle Stavanger
Bydelen er en av Stavangers største turistattraksjoner og et av byens mest attraktive boområder. Bydelen byr også på flere parker, butikker, gallerier og håndverkutsalg, samt hermetikkmuseet hvor man kan oppleve nyrøykt brisling i Hermetikkhovedstaden. Myhregaarden Hotel ligger like ved og tilbyr overnatting i et historisk bygg som er 100 år gammelt. Inne i selve hotellet kan du oppleve en utstilling over 72 bygg eller gater, hvor foto av motivet er tatt i perioden 1860-1910. Et nytt foto er tatt i 2007. Når du går gjennom Myhregaarden Hotell vil du se innramming av disse 2 motivene, som da viser utviklingen i Stavangers arkitektur gjennom mer enn 150 år. Flere av motivene er fra Gamle Stavanger.

 

For korte Eller lange opphold

Myhregaarden apartments

Sentrumsleiligheter med en gjennomgående høy standard.
Myhregaarden Hotel
Tripadvisor
Certificate of Excellence
2012 Winner - Tripadvisor

Beliggenhet og kontakt

bunn-address
Nygaten 24
4006 Stavanger
Norway
bunn-telefon
Tlf:   +47 51 86 80 00
Fax: +47 51 86 80 01
TripadvisorFacebookYoutube
Myhregaarden Hotel
Tripadvisor
Certificate of Excellence
2012 Winner - Tripadvisor

Beliggenhet og kontakt

bunn-address
Nygaten 24
4006 Stavanger
Norway
bunn-telefon
Tlf:   +47 51 86 80 00
Fax: +47 51 86 80 01
TripadvisorFacebookYoutube