Midt i hjertet av Stavanger, finner man en bygning som er tett vevd inn i byens historiske og kulturelle tapestri. Vi snakker her om Myhregaarden / Myhregården. Med røtter som strekker seg tilbake til slutten av 1700-tallet, har denne majestetiske bygningen vitnet om byens utvikling, endringer og fremgang.

Fra dets tidlige dager som et fargeri, til et sentrum for handel, og senere som et moderne hotell, har Myhregaarden ikke bare vært en stilltiende observatør.  Den har også vært en aktiv deltaker i Stavangers dynamiske historie. Dens vegger har huset alt fra entreprenører, kunstnere, handelsmenn til dagens reisende. Bygget forteller en historie som er like mangfoldig som byens egne innbyggere.

I denne artikkelen vil vi dykke dypere inn i denne fortellingen. Vi skal utforske hvordan Myhregaarden har formet, og blitt formet av, Stavanger gjennom tidene.

Myhregaardens tidlige historie

Myhregaardens opprinnelse og tidlige historie er tett knyttet til en mann: Helge Hansen Myhre. Hans beslutninger, samarbeid og lidenskap for fargeriet satte i gang en rekke hendelser som førte til opprettelsen av denne markante bygningen.

Helge Hansen Myhres bakgrunn og ankomst til Stavanger

Helge Hansen Myhre ble født i Kongsberg i 1796. Etter å ha fullført sin utdannelse som farger, valgte han å bosette seg i Stavanger i 1821. Han var ikke bare drevet av sitt yrke, men også av sin dype religiøse tro. Dette førte ham til Stavanger og, viktigere, inn i sirkelen til John Haugvaldstad. Sistnevnte var en sentral skikkelse i byens kristelige og sosiale virksomhet.

Samarbeidet med John Haugvaldstad og utviklingen av fargeriet

John Haugvaldstad, ofte omtalt som haugianernes biskop i Stavanger, hadde allerede etablert seg i byen som en fremtredende farger. Med kjøp av flere gårder og opprettelsen av en ullvarefabrikk, hadde Haugvaldstad en voksende virksomhet som Helge raskt ble en del av.

Helge begynte sitt arbeid med Haugvaldstad samme år han flyttet til Stavanger. Han tok senere ansvar for drift av en stampemølle ved Frøylandsvatnet i Hommersåk. Møllen ble drevet av vannkraft, og ble brukt til å bearbeide ull. Dette var en sentral ingrediens i fargingsprosessen.

Deres samarbeid ga fruktet, og i 1833 kjøpte Helge eiendommen som skulle bli Myhregaarden. Her etablerte han sitt eget fargeri, og tok skrittet inn i en ny æra av handel og produksjon i Stavanger.

Etableringen av Myhregården

Midt i Stavangers pulserende sentrum, på en eiendom rik på muligheter, la Helge Hansen Myhre grunnlaget for det som skulle bli Myhregaarden. Eiendommens posisjon og Helges ambisjoner skapte et samlingspunkt for handel og håndverk.

Kjøpet av eiendommen i 1833

I 1833 tok Helge Hansen Myhre et avgjørende skritt for sin fremtidige virksomhet ved å kjøpe en sentral eiendom i Stavanger. Denne eiendommen, som tidligere husede et våningshus, var strategisk plassert og ideell for Helges ambisjoner. Med solrike forhold og en fri beliggenhet, tilbød det perfekte forutsetninger for hans fremtidige planer.

Oppføringen av fargeri og våningshus

På denne nyervervede eiendommen, satte Helge raskt i gang med å etablere sitt fargeri. Han så potensialet i den eksisterende strukturen og komplementerte det med et nytt bygg dedikert til fargingsvirksomheten. Dette fargeriet, med sin beliggenhet og teknologiske nyskapninger, ble raskt et sentrum for farging av ull og stoffer i regionen.

Samtidig beholdt han det opprinnelige våningshuset. Med to fulle etasjer og en særpreget ark med vinduer ut mot Nygata, tjente huset både som en butikk og et bosted. Gjennom denne kombinasjonen av bolig og virksomhet, integrerte Helge sin forretning tett med det daglige livet i Stavanger.

Familien Myhres bidrag

Den betydelige arven etter Helge Hansen Myhre kunne ha stoppet med ham, men det gjorde den ikke. To generasjoner av Myhre-familien etterfulgte ham, og deres bidrag til Myhregården og Stavanger som helhet var formidabelt. Begge, far og sønn, førte tradisjonene videre, men hver med sin egen vri og bidrag.

John Gabriel Myhre (den eldre): hans bidrag, tro og ekspansjon av forretningen

Født som et resultat av Helge og Malene Søylands kjærlighet, viste John Gabriel Myhre tidlig tegn på praktiske evner. Hans sterke arbeidsetikk og religiøse overbevisning drev ham til å gå i farens fotspor innen fargeribransjen. Selv om han betraktet mange moderne fornøyelser som synd, som dans og musikk, kanaliserte han sin energi og oppmerksomhet mot arbeid og religiøse aktiviteter.

Da han tok over driften av fargeriet i 1868, var han rask med å forandre på eiendommen ved å legge til nye bygninger. Hans lidenskap for farging og forretning, kombinert med en evig nysgjerrighet for nye metoder, sørget for at fargeriet blomstret. Hans allsidighet som forretningsmann førte ham også inn i kjøttsalting, trelastagentur og ullvarehandel.

John Gabriel Myhre (den yngre): hans utdannelse, overtakelse av forretningen, og utvidelse av Myhregården

Den yngre John Gabriel Myhre fulgte i sin fars fotspor, men med en moderne vri. Hans utdanning i Tyskland ved Gewerbe-Hochschule i Chemnitz ga ham en solid bakgrunn som han tok med seg da han returnerte til Stavanger. Da han overtok familiens forretning i en alder av 22, etter farens død, kom han raskt i gang med planer for videre vekst.

Det var denne John Gabriel som tok den dristige beslutningen om å bygge ut Myhregarden. Mens hans forfedre var fornøyde med det eksisterende våningshuset, så han behovet for utvidelse. Med hjelp fra murmester Morten Mortensen begynte oppføringen av den nye delen av Myhregaarden, som skulle huse et dampvaskeri, et nytt fargeri og flere boliger. Under hans tilsyn vokste Myhregården til å bli et viktig senter for handel og virksomhet i Stavanger.

Myhregaarden gjennom 1900-tallet

Mens 1800-tallet var preget av Myhre-familiens direkte innflytelse, gjennomgikk Myhregården en rekke endringer og nye ansikter på 1900-tallet. Diverse leietakere, offentlige institusjoner og forretninger gav bygningen en dynamisk karakter og sørget for at den forble sentral i Stavangers urbane landskap.

Diverse leietakere og virksomheter i Myhregaarden

På begynnelsen av 1900-tallet begynte Myhregården å se en mangfoldig rekke av leietakere. Fra musikkhandlere som Erling Næss til Alexander Nielsens stentøyforretning, begynte bygningen å bli kjent for sin mangfoldighet. Diverse håndverkere, inkludert skomaker Karlsen og slakter Theodor Haga, etablerte sine forretninger her. Også papirhandelen drevet av fru Bertha Frøiland fant sitt hjem i Myhregården, sammen med John G. Myhres dampvaskeanstalt og strykeri.

Byretten i Stavangers tilhold og senere kjøp av Norges Brannkasse

I mange år fungerte Myhregården som et viktig juridisk sentrum da Byretten i Stavanger hadde sitt tilhold her. Dette styrket bygningens betydning og profil i byen, før retten til slutt flyttet til det nye Tinghuset i 1952. Men bygningens dager som et sted for offentlige funksjoner var ikke over. Samme år ble Norges Brannkasse leietaker, og noen år senere, i 1966, kjøpte de hele Myhregården.

Fusjonen med Norske Folk og navneendringen til UNI Forsikring

Endringer var fremdeles i horisonten for Myhregarden da Norges Brannkasse i 1984 fusjonerte med Norske Folk. Dette førte til at bygningen fikk et nytt navn: UNI Gården. Under dette banneret fortsatte bygningen sin tradisjon som et senter for handel, forsikring og virksomhet, og beholdt sin plass i hjertet av Stavanger.

Myhregaarden i moderne tid

Selv om Myhregaarden bærer på en rik arv fra fortiden, har den ikke forblitt uberørt av nåtidens skiftende landskap. Fra overganger i eierskap til nyetableringer som har tatt plass i dens vegger, har Myhregården stadig tilpasset seg tidens gang, hvilket understreker dens vedvarende relevans i Stavangers bybilde.

Myhregaarden kjøpt av Nygata 24 AS

I år 2000 tok Myhregården nok en sving når den ble kjøpt av selskapet Nygata 24 AS for en sum på 27 millioner kroner. Bak denne transaksjonen stod Svein Kåre Edland, en markant aktør i eiendomsbransjen. Dette kjøpet markerte en ny æra for bygningen, som igjen skulle se fornyelse og endring under sitt tak. Dette var forøvrig også en tidsperiode hvor nettcasino begynte å komme ut i offentligheten.

Etableringen av Myhregaarden Hotel og dets utfordringer

Bare åtte år etter overtagelsen av Nygata 24 AS, i august 2008, ble Myhregaarden Hotel etablert. Dette luksuriøse hotellet ble raskt en attraksjon i seg selv, og trakk både lokalbefolkning og turister. Imidlertid ble hotellets drift ikke uten sine utfordringer.

I de påfølgende årene opplevde Myhregaarden Hotel flere konkurser og eierskifter. Dette viser at selv de mest storslåtte bygninger og etableringer kan møte hindringer, men Myhregaarden, med sin robuste historie, har alltid funnet en vei å fortsette og tilpasse seg.

I 2019 ble Myhregaarden kjøpt av eiendomsgiganten Merkantilbygg AS. Kjøpet ble fullført for en sum på 75 millioner kroner. 

Bygget har nå blitt gjort om til Frogner House Apartments

Eiendomsgiganten Merkantilbygg AS har kjøpt ærverdige Myhregaarden Hotell for rundt 75 millioner kroner og gjort det om til en del av kjeden Frogner House Apartments – nå under navnet The Villa. Nå har du muligheten til å hygge deg med krypto casino i smått luksuriøse omgivelser i Myhregaarden!